sprzedaż wierzytelności

PAP

Rząd m.in. o sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa

Rząd m.in. o sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Milion złotych za długi pasażerów - PKP sprzedaje wierzytelności

Jeśli ktoś 10 lat temu jechał pociągiem na gapę i do tej pory nie zapłacił mandatu, może spodziewać się wizyty lub pisma przedstawiciela firmy windykacyjnej. PKP Intercity ogłosiło przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych kar za jazdę bez ważnego biletu.

Ernst&Young ostrzega banki w Polsce

Wartość transakcji sprzedaży wierzytelności zagrożonych przez banki w tym roku będzie wyższa, niż w 2007 roku, kiedy sięgnęła ok. 1,5-2,0 mld zł. Polskie banki nie zostały bezpośrednio dotknięte przez amerykański kryzys sub-prime, jednak powinny dokładnie przyjrzeć się procedurom, systemom scoringowym i przeprowadzić gruntowną analizę portfeli kredytowych, uważają eksperci Ernst&Young.

Koniec sprzedaży długów?

Wyrok jest prawomocny i nie ma od niego odwołania. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego orzeczenia, bo praktyka cesji wierzytelności stała się bardzo powszechna, ostatnio stosują ja nawet banki - powiedziała po ogłoszeniu wyroku Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Kulesza. Pełnomocnicy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Orco uzyskał ostatecznie ze sprzedaży projektu Złota 44 nieco ponad 50 mln euro - poinformował BBI Development w komunikacie. - Nakłady inwestycyjne Kruka na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą wyniosły w czwartym kwartale 215,4 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20.30

KRUK Nakłady inwestycyjne Kruka na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą wyniosły w drugim kwartale 44 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę w tym okresie wyniosła 657 mln zł - podał Kruk w komunikacie. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

układu i z zarządem własnym. Wyznaczono nadzorcę sądowego, w tym wypadku korporacyjnego, Kancelarię Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j." - powiedział PAP Horobiowski. "Wyznaczono 2-miesięczny termin na zgłaszanie wierzytelności i ewentualnie praw do nieruchomości" - dodał. Spółka

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

np.: podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli lub w toku postępowania ukrywał majątek. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili istnienie swojej

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zawarcia układu ze wszystkimi wierzycielami spółki, w tym także z PKO BP. Dodano, że zawarcie układu pozwoli na ustalenie sposobu spłaty przez spółkę m.in. wierzytelności wobec PKO BP, które objęte są wyżej opisanym postępowaniem sądowym. DRUK-PAK, AKOMEX, PENTON TFI Akomex podpisał z Penton TFI umowę

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

PRESCO PRESCO w drugiej połowie roku może zwiększyć inwestycje i wydać na zakupy więcej niż w całym 2013 r. W związku ze spadającymi cenami wierzytelności w Rosji spółka widzi tam swoją szansę, i nie wyklucza, że w przyszłym roku może kupić więcej wierzytelności w Rosji, niż w Polsce

Kryzys napędza handel niespłacanymi długami

Banki, firmy telekomunikacyjne, telewizje kablowe masowo sprzedają pakiety wierzytelności - mówi Dariusz Wielgosz, dyrektor sprzedaży w firmie windykacyjnej Presco. Ich nominalna wartość zaczyna się od kilkunastu milionów złotych. Banki coraz szybciej decydują się na sprzedaż wierzytelności, aby z

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

wspólnych inwestycji w portfele wierzytelności, szczególnie hipotecznych - poinformował PAP prezes Piotr Krupa. - Polskie banki będą w tym roku chętniej sprzedawać niespłacane kredyty, a największy wzrost wartości mogą zanotować transakcje sprzedaży kredytów hipotecznych oraz długów detalicznych. Na rynku

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

BIOTON Bioton podpisał z pozostałymi wspólnikami spółki Copernicus list intencyjny w sprawie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bioton udziałów w tej spółce, czyli 50 proc. Cenę sprzedaży ustalono na 25 mln zł - podał Bioton w komunikacie. Sprzedaż udziałów uzależniona jest od spełnienia

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

współpracowała z klientami z takich branż jak spożywcza, motoryzacyjna, handlowa, FMCG czy stalowa. W ubiegłym roku firma zakończyła proces inwestycyjny, zwiększając swój potencjał produkcyjny. "Dziś jesteśmy w stanie podwoić naszą sprzedaż przy minimalnych tylko nakładach (...). Europa Systems, dołączając

Pierwszy fundusz zarabiający na złych długach. 20 proc. zysku rocznie?

wierzytelności wartych od 5 mln do 50 mln zł. GO TFI szefuje Beata Kielan, pierwsza kobieta w Polsce, która uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego (z numerem 31) uprawiającą m.in. do zarządzania funduszami. Fundusz kilka miesięcy temu ruszał po cichu, a trwającą przez miesiąc sprzedaż udziałów oferował tylko

Około 32 mln zł uzyskał syndyk ze sprzedaży majątku Amber Gold

samochodów osobowych, dostawczych i autobusów o wartości ponad 7,2 mln zł. Ze sprzedaży uzyskano prawie 7,8 mln zł. Do dyspozycji syndyka pozostaje jeszcze pięć pojazdów, które są użytkowane do celów postępowania upadłościowego. Prawie 2,7 mln zł udało się uzyskać syndykowi ze sprzedaży ruchomości w postaci

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

żadnych rozmów. "Spodziewam się, że wartość wykupionych wierzytelności będzie w kolejnych latach wyższa niż około 1,1 mld zł rocznie w poprzednich latach" - powiedział Borusowski. Prezes ocenia, że w 2014 roku zostaną przeprowadzone transakcje sprzedaży wierzytelności w sektorze bankowym na

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- PZU z emisją obligacji podporządkowanych poczeka na zmianę prawa, przedstawi nową strategię spółki w styczniu 2015 roku - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. - Getin Noble Bank planuje, że w 2015 roku wartość nominalna sprzedanych wierzytelności nieregularnych wyniesie co

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

LPP Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w kwietniu 2014 roku wyniosły ok. 378 mln zł, czyli były o około 15 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62 proc. i była wyższa o ok. 3 pkt proc. niż rok wcześniej

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

na wschodzie Ukrainy nie będzie musiał zawiązywać kolejnych znaczących dodatkowych rezerw. Spółka nie rozważa sprzedaży ukraińskiego banku - poinformował Piotr Kaczmarek, prezes spółki. - Enel-Med spodziewa się w 2014 r. poprawy rdr przychodów i wyniku netto, i rozważy wypłatę dywidendy z zysku za

Apartamenty i kamienice Amber Gold na sprzedaż. Ceny już od pół miliona

Apartamenty i kamienice Amber Gold na sprzedaż. Ceny już od pół miliona

wierzytelnościami, które będą spłacane za kilka lat wraz z innymi z całej masy upadłościowej, a nie bezpośrednio ze środków uzyskanych ze sprzedaży danej nieruchomości. Liczenie wierzytelności trwa Dotychczas syndyk sprzedał niemal całą liczącą ok. 150 samochodów flotę spółki, sprzęt elektroniczny, część ubrań i

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

, pod kierownictwem nowego prezesa, Daniela Dajewskiego, ma się skoncentrować na wzroście sprzedaży eksportowej oraz rozwoju organicznym - poinformował PAP Grzegorz Bielowicki, przewodniczący rady nadzorczej Radpolu. Spółka nie ma w planach akwizycji ani większych inwestycji. Obroty firm faktoringowych

Lehman ma 3 mld zł długów polskich firm

. Według gazety przygotowaniem transakcji sprzedaży portfela Lehman zajmie się PricewaterhosueCoopers. Na polskie wierzytelności polują między innymi Bank of America, Deutsche Bank oraz Enterprise Investors z firmą windykacyjną Kruk. Zainteresowani liczą, że odkupią długi o połowę taniej niż Lehman. "

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.15

miałyby być wprowadzone notowane obecnie na NewConnect akcje serii B, a także akcje serii C i D, po ich uprzedniej dematerializacji. Esotiq&Henderson jest notowane na NewConnect od 16 czerwca 2011 r. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych, głównie bielizny, oraz

Wierzyciele Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych odrzucili układ

W głosowaniu, które trwało prawie trzy godziny, nie uzyskano większości kwotowej, koniecznej do przyjęcia układu. Wymagana do przyjęcia układu kwota 2/3 wierzytelności wynosiła ponad 86 mln zł, a za układem zagłosowali wierzyciele z ponad 37 mln zł. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych (KKSM

Sąd ogłosił zmianę postępowania ws. KKSM z układowego na likwidacyjne

prowadziło działalność gospodarczą. "Na pewno nie planuję w najbliższym czasie żadnych zwolnień, w szczególności pracowników w kopalniach - jądro zakładu musi zostać zachowane" - dodał. Jak tłumaczył syndyk, pracowniczy pakiet socjalny nadal będzie obwiązał - także w sytuacji sprzedaży zakładu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

wyższej raty, niż ta sprzed decyzji SNB. - BZ WBK obniży spread walutowy stosowany przy ustalaniu kursu sprzedaży CHF do 1 proc. do końca czerwca - podał bank w komunikacie. Bank podał też, że uwzględnia ujemną stawkę LIBOR w wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych. - Górnicza PG

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

przyszłym roku zwiększyć dźwignię finansową i zainwestować więcej w nowe portfele wierzytelności - poinformował PAP prezes Michał Handzlik. - Akcjonariusz Clean&Carbon Energy, Anna Paszyńska, wezwała do sprzedaży 113 tys. akcji spółki, stanowiących 0,012 proc. ogólnej liczby głosów na jej WZ po 0,10 zł za

Rok po upadłości OLT Express. Samoloty na sprzedaż, winnych brak

samolotami ATR. Po roku od ogłoszenia upadłości tej spółki jej syndyk wystawił na sprzedaż cztery samoloty należące do tej spółki. POLECAMY - ILE I GDZIE DORABIAJĄ PREZYDENCI NAJWIĘKSZYCH MIAST. NR 1 TO... [RANKING] Pod młotek idzie właśnie średni samolot ATR 42-300 za cenę wywoławczą 3,1 mln zł netto, który

Ponad 30 mln zł odzyskał syndyk ze sprzedaży majątku Amber Gold

samochodów osobowych, dostawczych i autobusów o wartości ponad 7,2 mln zł. Ze sprzedaży uzyskano ponad 7,5 mln zł. Syndykowi udało się też sprzedać pakiety telefonów, smartfonów i modemów oraz sprzęt biurowy po Amber Gold. W pierwszym kwartale przyszłego roku syndyk planuje sprzedać ok. 57 kilogramów złota

Nie płacił odsetek za opóźnienie. Bank sprzedał wierzytelność

terminu wpłaty ostatniej raty wysyła informację o tych niedopłatach. - Tak też było w tej sytuacji, dodajmy - dwukrotnie. Jeśli klient mimo otrzymania wezwania do zapłaty nie ureguluje długu, rachunku kredytu nie można zamknąć. Sprzedaż wierzytelności przeterminowanych jest standardowym działaniem

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Global City Holdings i U. Dori Group Ltd. rozważają strategiczne opcje sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy - podały Global City Holdings i Ronson Europe w komunikatach. - Sprzedaż pożyczek gotówkowych PKO BP w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Fallen, a w drugiej połowie roku mobilną wersję tej gry. CI Games planuje też drugą część gry Lords of the Fallen i już rozpoczął prace koncepcyjne - poinformował na konferencji prezes spółki Marek Tymiński. - Elzab objął 47 proc. udziałów w Comp Centrum Innowacji i zawarł z CCI umowę sprzedaży

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

sprzedaży aktywów w pierwszej połowie 2015 roku. Liczy na udany przyszły rok w segmencie hotelowym - poinformował w rozmowie z PAP Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu. CAPEX spółki w 2015 roku może wynieść ok. 10 mln euro, bez uwzględnienia project finance. - Atlanta Poland, działająca na rynku bakalii

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

mieszkaniowe. Dzięki współpracy Murapol chce podwoić skalę sprzedaży mieszkań w ciągu maksymalnie trzech lat - podał na konferencji prezes spółki Michał Sapota. - Altus TFI chce docelowo zebrać 100-200 mln zł do funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

Branża pożyczkowa podzielona ws. propozycji ograniczenia lichwy

egzekucyjnego" - ostrzegła. Jej zdaniem będzie to prowadzić do powiększenia długu konsumenta o koszty procesu, a także do szybkiej sprzedaży wierzytelności. Uniemożliwi to klientowi zaciągnięcie kolejnych pożyczek w przyszłości. "W celu zrekompensowania kosztów związanych z opóźnieniem w spłacie

Kielce. Pracownicy KKSM obawiają się o przyszłość zakładu

, że w ramach upadłości układowej pracownicy będą mogli odzyskać wierzytelności od pracodawcy. "Likwidacja spółki może spowodować, że nigdy tych pieniędzy nie otrzymamy" - argumentował. "Ewentualna likwidacja kolejnej firmy w Kielcach, w regionie gdzie panuje duże bezrobocie

Notariusz skazany i... znów oskarżony. Czy ludzie odzyskają pieniądze?

kolejny akt oskarżenia dotyczący Andrzeja S. - Został w nim oskarżony o 10 czynów. To głównie oszustwa - na kwoty od 22 tys. do 2,3 mln zł - informuje Daniel Prokopowicz, rzecznik kieleckiej prokuratury. Wyjaśnia, że S. zawierał umowy pod pozorem inwestycji, pożyczek czy też przedwstępnych sprzedaży

Marcin P. chce 400 tys. zaległego wynagrodzenia. Syndyk Amber Gold: On miał płacę minimalną

wierzytelności złożone po terminie. Kwota wierzytelności, zgłaszana przez wierzycieli, będzie znana po zakończeniu procesu ich rejestracji, a następnie weryfikacji pod kątem formalnym przez sędziego komisarza. Prawidłowo złożone zgłoszenia przekazywane są syndykowi. Ostateczne sprawozdanie o stanie masy

Wrocław. Na trzy miesiące zawieszono likwidację firmy FagorMastercook

postępowania, które dziś zostało wszczęte, nie jest sprzedaż firmy w kawałkach, ale w całości. Zadaniem syndyka i zarządcy firmy jest pozyskanie jak najlepszego inwestora. Ważna będzie tu nie tylko kwota, jaką zechce on zainwestować w przedsiębiorstwo, ale również utrzymanie zatrudnienia oraz zapewnienie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

po zwiększeniu mocy produkcyjnych w wyniku budowy nowego zakładu na Węgrzech sprzedaż grupy może wzrosnąć o ok. 80 mln euro rocznie, do ponad 350 mln euro - powiedział PAP Szymon Adamczyk, prezes Alumetalu. - Enea sprzeda pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł w ramach programu obligacji o

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

wierzytelności w czwartym kwartale. Spółka bierze udział w trzech, czterech przetargach na duże portfele w Polsce, chce też dokonać pierwszej inwestycji w Niemczech - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. - Innova Phoenix w porozumieniu z innymi podmiotami, chce wykupić 1.748.032 akcji Bakallandu

Polkomtel mógł przekazać dane dłużnika windykatorom

Sąd uznał, że umowa sprzedaży wierzytelności jest wystarczającą przesłanką prawną do przetwarzania danych osobowych i spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Sędzia Ewa Kwiecińska, uzasadniając uchylenie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z listopada 2004 r

Świętokrzyskie. Oferty kupna KKSM - do 10 lutego

Jak poinformował w poniedziałek PAP syndyk masy upadłościowej KKSM Tycjan Saltarski, otwarcie ofert nastąpi 11 lutego w Sądzie Rejonowym w Kielcach. KKSM zostanie sprzedane w drodze aukcji. "W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, jego nabywca wchodzi w stosunki z pracownikami na takich

KRD: mimo wzrostu zadłużenia branża turystyczna miewa się lepiej

działały na granicy opłacalności i niektóre z nich upadły. Firmy te nie spłacają swoich wierzytelności. Specjaliści wskazują, że te biura podróży, które miały wtedy silną pozycję, nadal są w dobrej kondycji. "Po ciężkich dwóch latach czas na ożywienie. Branża turystyczna podnosi się z kolan. Choć

Rząd poparł senacki projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych

wypłaconego przez spółdzielnię osobie uprawnionej. Jeśli mieszkanie nie jest przeznaczone do sprzedaży w przetargu, to przejmują je małżonek lub spadkobiercy zmarłego. Osoby te nie dziedziczą spółdzielczego prawa lokatorskiego, bo zasadą jest, że jest ono niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców. Mogą

We wtorek zaczną się negocjacje z AvtoZAZ o FSO

W ostatni piątek bank Pekao SA poinformował, że podpisał umowę sprzedaży swoich wierzytelności wobec FSO firmie Remington Equipment związanej z korporacją UkrAvto, która jest głównym udziałowcem AvtoZAZ. Ukraiński AvtoZAZ jest głównym odbiorcą aut Lanos produkowanych na Żeraniu. Remington kupił

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. "Zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się zmianami ws. restrukturyzacji firm

zwrócił uwagę na zaniżanie wartości wystawianych na sprzedaż firm będących w procesie upadłości. "Proponujemy rozwiązanie, by dłużnik, mając problemy finansowe, mógł sprzedać swoją firmę za cenę i na warunkach zatwierdzonych przez sąd. A środki ze sprzedaży będą rozdysponowane przez wierzycieli. To

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

06.11. Katowice (PAP) - Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał w czwartek ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) umowę sprzedaży przeznaczonej do likwidacji sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz. Pracownicy tego zakładu zostali przejęci przez Holding. "Tym samym zrealizowaliśmy treść

Sejm rozpoczął posiedzenie

wnioski o rozszerzenie porządku obrad o rządową informację nt. zaawansowania budowy i terminu oddania do eksploatacji gazoportu w Świnoujściu oraz informację ws. wprowadzenia w błąd Komisji Infrastruktury w związku ze sprzedażą spółki Polskie Koleje Linowe. W środę posłowie zajmą się m.in. projektem

Kielce. Sąd ponownie utrzymał upadłość układową KKSM

Surowców Skalnych (firma jest większościowym udziałowcem KKSM) Rafał Abratański argumentował, że przez ostatnich kilkanaście miesięcy poprawiła się sytuacja finansowa firmy. Pomiędzy majem a wrześniem 2013 r. sprzedaż w spółce wzrosła o 46 proc., w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Spółka obniżyła

GF Premium obniża prognozę zysku w 2008 r. z 8,6 mln zł do 6 mln zł

likwidacji oddziału w Warszawie, sprzedaż papierów wartościowych poniżej ich wartości bilansowej, wyższe od zakładanych w prognozie finansowej na rok 2008 koszty finansowe od kapitału obcego oraz konieczność utworzenia rezerw na należności wątpliwe. GF Premium oferuje cztery rodzaje usług: faktoringowe

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

, zagranicznych i osób prywatnych na lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych w kraju. Jej klientami jest ok. 250 zagranicznych linii lotniczych oraz ponad 200 polskich firm posiadających samoloty. Na początku roku PKN Orlen przejął od Petrolot sprzedaż paliw lotniczych, co oznacza, że to płocki koncern

Multimilioner na ławie oskarżonych. Jak kupowano długi szpitali w regionie?

Proces trzech oskarżonych dotyczy tzw. korupcji biznesowej, czyli łapówki obiecanej lub wręczonej w zamian za pośredniczenie w załatwieniu sprawy. Chodzi o sprzedaż długów szpitali w Częstochowie, w Myszkowie, Kłobucku i Oleśnie przez częstochowski Zakład Energetyczny - jeszcze jako samodzielną

Sfinks porozumiał się z bankami. Kurs akcji w górę

Porozumienie zostało zawarte z ING Bankiem Śląskim, PKO BP i Raiffeisen Bankiem Polska. Zakłada ono całkowite rozliczenie długu w Raiffeisen do końca września oraz wydłużenie terminu spłaty długów wobec ING i PKO do 2014 roku. Raiffeisen umorzy 35 proc. wierzytelności, które obecnie wynoszą 8,3 mln

Optimus wypowiedział umowę o współpracy z ABC Data

"Przyczyną rozwiązania umowy o współpracy oraz umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług są względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla spółki poziomu sprzedaży zapewnianego przez ABC Data. W ocenie spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC Data na

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21.15

przejął od Petrolot sprzedaż paliw lotniczych, co oznacza, że to płocki koncern realizuje obecnie umowy na zaopatrzenie w paliwo lotnicze - JET A-1 oraz AVGAS 100LL - jakie wcześniej Petrolot zawarł z portami lotniczymi i przewoźnikami. KGHM Zarząd KGHM zaproponuje wypłatę przez spółkę 5 zł dywidendy na

Wierzyciele Stoczni Gdynia wybierają zarządcę

widnieje 547 podmiotów, przy łącznej kwocie wierzytelności 1 mld 618 mln zł. We wtorek spotykają się wierzyciele stoczni Gdynia, którzy wybiorą zarządcę kompensacyjnego. Będzie on odpowiedzialny za wycenę, podział i sprzedaż majątku stoczni Gdynia. Spotkanie jest zaplanowane do godz. 18. "

Prezesi Totalizatora Sportowego oskarżeni

"Władysław J. odpowie m.in. za niekorzystną dla spółki sprzedaż wierzytelności PKP w lipcu 2000 r. i podjęcie w sierpniu tegoż roku wraz z Zbigniewem W. decyzji o zakupie 120 obligacji imiennych spółki CODE S.A., które były niewłaściwie zabezpieczone i nie zostały wykupione w wyznaczonym

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

; - dodał w komunikacie Kęstutis Ju?cius, jedyny udziałowiec BCG.Spółki podały, że w wyniku transakcji powstanie grupa rolno-spożywcza o rocznej sprzedaży na poziomie ok. 150 mln LTL i dysponująca gruntami rolnymi (własnymi i dzierżawionymi) na Litwie i Ukrainie o powierzchni ponad 40 tys. ha. Baltic

Sejm rozpoczął posiedzenie; w porządku obrad wniosek o odwołanie marszałka i informacja MSZ

restrukturyzacyjnego, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma on wprowadzić m.in. zasadę "drugiej szansy" dla firm w kłopotach, kres uprzywilejowania budżetu państwa przy zaspokajaniu wierzytelności bankruta oraz utworzenie rejestru restrukturyzacji i upadłości. Celem postępowań

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

m.in. 18,7 mln zł zysku z pojedynczej transakcji sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. "Przygotowany przez analityków konsensus naszych zysków na poziomie 112 mln zł w tym roku wydaje się mało ambitnym celem w obliczu wyników za pierwszy

Andrzej Czuma jednak nie spłacił wszystkich długów?

"Polityka" powołuje się na dokumenty sprawy w Cook County. W wykazie długów spłaconych po sprzedaży domu nie ma informacji o spłaceniu karty kredytowej w wysokości 7107 dolarów. Gdyby ta kwota została spłacona, po sprzedaży domu, to korporacja Colonial Credit nie wytoczyłaby sprawy

Handel tonie w długach, obroty spadły

zyskują. Na kryzys w handlu nie narzekają firmy windykacyjne. Handel długami rośnie w błyskawicznym tempie. Sama tylko Grupa Kruk w I półroczu dokonała zakupu wierzytelności o wartości 456 mln zł. Szef Grupy - Piotr Krupa ocenia, że w tym roku portfele sprzedawanych należności mogą osiągnąć wartość ponad

Losy szczecińskiego "Polmosu" zależą od decyzji Izby Celnej

wniosek o ogłoszenie upadłości "Polmosu" z możliwością zawarcia układu. 2 marca br. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu, wyznaczając jednocześnie zarządcę. W swoim postanowieniu Sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w

Fortis Bank Polska ma linie kredytowe na 600 mln euro w Fortis Finance Belgium

; - czytamy dalej w komunikacie. Jednocześnie bank poinformował o podpisaniu przez wszystkie strony umowy cesji wierzytelności kredytowych z dnia 27 listopada 2008, która zawarta została pomiędzy Fortis Bank Nederland NV, Fortis Bank Luksemburg SA oraz Fortis Bank Polska SA. "Na podstawie przedmiotowej

BudBank Leasing zarządcą kompensacji Stoczni Gdynia

(zastępcą jest przedstawiciel Korporacji Polskie Stocznie SA); Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (zastępcą jest przedstawiciel H. Cegielski - Poznań SA)" - podano w komunikacie ARP. Na liście wierzycieli Stoczni Gdynia jest 547 podmiotów, przy łącznej kwocie wierzytelności 1 mld 618

Wierzyciele stoczni Szczecin wybiorą zarządcę kompensacji

kwocie wierzytelności 1 mld 618 mln zł. Zgodnie z przepisami specustawy stoczniowej, sprzedaż majątku stoczni Gdynia i Szczecin ma się odbyć w otwartym, nieograniczonym przetargu. Przepisy nie gwarantują produkcji statków w sprzedanych stoczniach. Zakładają, że sprzedaż majątku stoczni musi mieć

Bud-Bank Leasing zarządcą kompensacji Stoczni Gdynia

(zastępcą jest przedstawiciel Korporacji Polskie Stocznie SA); Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (zastępcą jest przedstawiciel H. Cegielski ? Poznań SA)" - podano w komunikacie ARP. Na liście wierzycieli Stoczni Gdynia jest 547 podmiotów, przy łącznej kwocie wierzytelności 1 mld 618

W roku 2008 upadło ponad 400 polskich przedsiębiorstw

Zdaniem Coface wyniki za rok bieżący nie będą już tak optymistyczne. "Już widoczny jest spadek liczby zamówień spowodowany zmniejszonym popytem zewnętrznym lub pogorszeniem koniunktury. Wpływa to na spadek poziomu sprzedaży, ograniczenie produkcji" - czytamy w komunikacie. Coface, w

Co trzecie polskie gospodarstwo ma długi

proc. gospodarstw, a ponad 100 tys. zł - 3 proc.). Jak jednak podkreślił Urząd, część osób nie będących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość, dzięki czemu po spłaceniu części długów, pozostałe wierzytelności będą mogły być umorzone. Możliwość taką

Koniec Mediataku

Dom sprzedaży prasy regionalnej Mediatak będzie zlikwidowany. "Wszystkie wierzytelności spółki zostaną zaspokojone, a majątek (...) sprzedany" - czytamy w komunikacie. Mediatak powołali do życia w 2001 roku dwaj najwięksi wydawcy dzienników regionalnych - Polskapresse oraz Orkla (obecnie

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

podmiotu przez inny SKOK. Nabycie "złych" aktywów przez BFG polegałoby na wykupie od kas kredytów przeterminowanych po cenach wyższych niż wartość godziwa. Wierzytelności te mogłyby być potem sprzedane na warunkach rynkowych. Rozwiązanie to rekomendowane byłoby dla kas, których współczynnik

Banki walczą o zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej

przez Sejm zmianę "zwiększającą sumę wydzielaną konsumentowi na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w razie sprzedaży jego nieruchomości z obecnie obowiązującej 12-krotności przeciętnego czynszu najmu lokalu mieszkalnego do 24 krotności przeciętnego czynszu najmu lokalu mieszkalnego"

Kto kupi długi Ryszarda Bondy?

Państwowe magazyny zbożowe Elewarr wystawiły na sprzedaż dwie wierzytelności - na 4,5 mln i 2,7 mln zł. Dziś upływa termin składania ofert w przetargu na długi b. polityka Samoobrony. - Chcemy sprzedać długi Ryszarda Bondy, jednak oferta musi obejmować 100 proc. ich wartości i odsetki. Nie spuścimy

"Polska": Rząd uratuje stocznie, spłaci część zadłużenia

Wczoraj wieczorem plan ratunkowy dla stoczni był tematem debaty w Parlamencie Europejskim. W trakcie jej trwania unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes powiedziała, że przyszłość stoczni jest teraz w rękach polskiego rządu. Sprzedaż stoczni nie będzie jednak taka prosta - przewiduje dziennik

Aresztowanie prezesa Kolmeksu

Postępowanie dotyczy handlu wierzytelnościami PKP. We wrześniu ubiegłego roku aresztowano byłego zarządcę Exkolu Waldemara G. Jemu z kolei prokurator zarzucił sprzedaż warszawskiemu Kolmexowi i lubelskiemu Avidusowi długów PKP wartych blisko 12 milionów złotych. Straty Przedsiębiorstwa Budownictwa

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

Polska warunkową umowę dotyczącą zakupu portfela wierzytelności z tytułu umów leasingu i pożyczek należnych VBL PL od jej klientów. Warunkiem zawieszającym tę umowę jest między innymi nabycie przez Getin Holding akcji spółek VBL PL i VB Leasing Rumunia. "Dotyczy to mniejszej części portfela

Rząd Słowacji zastanawia się nad sprzedażą rosyjskiego długu

rosyjskiego długu. Jego zdaniem najlepszy byłby wariant kombinowany, tzn. sprzedaż części wierzytelności i spłata części długu w towarach. Za szybkim pozbyciem się rosyjskiego długu opowiada się również Ivan Miklosz, wicepremier Słowacji ds. ekonomicznych.

Samorządy: Nie chcemy, by PKP PR upadły

Zarząd województwa opolskiego jest jednym z szesnastu udziałowców w należącej do samorządów spółce. Kasiura powiedział, że wniosek o upadłość mógłby ograniczyć egzekucję wierzytelności z kont firmy. Wyjaśnił, że samorządy wpłacają pieniądze na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w miesięcznych ratach

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 1 lipca godz. 15

B2 HOLDING "Akcjonariusze windykacyjnej spółki Ultimo podpisali umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki na rzecz norweskiej firmy z branży usług finansowych, B2 Holding" - powiedziała na konferencji Monika Morali-Efinowicz, dyrektor zarządzająca Advent Interantional w Polsce. Strony

Szef Deutsche Bank: Wyjdziemy z kryzysu silniejsi niż kiedykolwiek

Strata netto Deutsche Bank za okres od stycznia do marca br. wyniosła 141 mln euro. Pierwszy kwartał 2007 roku zamknął się dla tego banku zyskiem netto 2,1 mld euro. W następstwie kryzysu finansowego Deutsche Bank musiał w I kwartale br. zredukować księgową wartość swych wierzytelności o 2,7 mld

Banki opublikowały w internecie dane dłużników

Według gazety banki upubliczniły nazwiska, bo chcą sprzedać ciążące im długi. Umieściły więc ogłoszenia o sprzedaży, a obok dane klientów. Deutsche Bank PBC umieściło imiona, nazwiska, miasta i wysokość długu, a BPH także adresy zamieszkania. Na listach znaleźli się obok siebie ludzie, którzy przez

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. "Zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

serii R zostaną przydzielone wierzycielom Polimeksu. Łącznie konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 470 mln zł. Podczas walnego akcjonariusze Polimeksu zdecydowali również o uchyleniu uchwały styczniowego walnego zgromadzenia spółki ws. emisji do 430

Rozmowy o cenie Huty Częstochowa

takie zainteresowanie. - Jesteśmy gotowi przeanalizować wszystkie oferty. Ale na razie nie dotarła do nas żadna - powiedział "Gazecie" Hubert Kifner z biura prasowego banku. O sprzedaży wierzytelności ING BŚ ma rozmawiać z pozostałymi kredytodawcami. Przedstawiciele Mittala w Polsce zapewniają

Umowa o sprzedaży AvtoZAZ akcji FSO za dwa, trzy tygodnie

. Negocjacje zaczęły się we wtorek. Umowa z AvtoZAZ powinna zatem zostać przygotowana po wyznaczonej na 26 grudnia drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wcześniej rząd informował, że warunkiem sprzedaży akcji FSO jest zapewnienie przez inwestora utrzymania produkcji aut na Żeraniu. AvtoZAZ jest od

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, czy konwersję wierzytelności na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł LENTEX Lentex w wyniku wezwania kupił 739.652 akcje Novity - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BDM. Pod koniec kwietnia Lentex wezwał do sprzedaży 825.001 akcji Novity, stanowiących 33

"Rz": Kryzys bije w biedne regiony

sprzedaży detalicznej - o 8,1 proc. Jednocześnie o 3,3 proc. zwiększyło się zatrudnienie. Właściciele firm przyznają, że sytuacja jest coraz bardziej nerwowa. Wskazują, że kryzys powoduje problemy ze ściągnięciem wierzytelności, mniej zamówień i obawy pracowników o utratę pracy. A to odbija się na

Utrzymuje się trend spadkowy upadłości w polskiej gospodarce

, prognozuje koniec kilkuletniego trendu spadkowego ilości upadłości i wzrost ich liczby w 2009 roku. "W wielu sektorach spadek liczby zamówień spowodowany zmniejszonym popytem zewnętrznym lub odczuwanym już pogorszeniem koniunktury w branży na rynku krajowym, wpływa na spadek poziomu sprzedaży

Wiceprezes Sky Clubu w kwietniu: "Spokojnie. Z Triadą nie mamy nic wspólnego. Wchodzimy na giełdę"

, Dral zapowiedziała, że spółka ma zostać wprowadzona na warszawską giełdę. "Decyzja już zapadła. Spółka ma ogromny potencjał i inwestorzy wierzą, że może być podstawą do stworzenia największej grupy turystycznej w Polsce, z własną bazą hotelową i siecią sprzedaży" - utrzymywała. W lipcu: "

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

przeterminowanych oraz redukcję zatrudnienia i kosztów z tym związanych. Po stronie przychodowej działania zarządu skupiały się na odzyskaniu należności od kontrahentów, sprzedaży części aktywów oraz pozyskaniu dodatkowego finansowania z rynku kapitałowego" - napisano w komunikacie. "W wyniku analizy

Rząd zgodził się na negocjacje z AvtoZAZ w sprawie FSO

Rząd podjął we wtorek uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż państwowych akcji FSO w trybie niepublicznym. To upoważnia ministra skarbu do negocjacji w sprawie tej transakcji z ukraińskim inwestorem w sprawie sprzedaży około 20 proc. akcji FSO, które należą do państwa. - Negocjacje powinny być

Syndyk nie sprzedał stacji Rafinerii Glimar

przedsiębiorstwa, wystawionymi na sprzedaż przez syndyka. Łączna ich wartość to około 12 mln zł. W ocenie syndyka szacunkowa, bilansowa wartość majątku Glimaru wynosi około 575 mln zł, co nie pokryje wszystkich zobowiązań firmy, wyliczonych na ponad 815 mln zł. W związku z tym na zaspokojenie swoich wierzytelności

Wierzyciele przegłosowali oddłużenie FSO

Za przyjęciem porozumienia oddłużeniowego opowiedziało się 430 wierzycieli reprezentujących prawie 82 proc. łącznych wierzytelności. To dość, by zatwierdzić układ. Obejmuje on 621 posiadaczy niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości 191 mln zł. 26 listopada sąd ma zdecydować o

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Techmeksu

, aby w terminie czterech miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na koniec III kw. 2009 r.Techmex miał 100,2 mln zł zobowiązań z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych, a zobowiązania krótkoterminowe z tytułu

Rolnikowi grozi kryminał za zniesławienie

Stanisław Szamborowski, rolnik spod Mrągowa, w latach 90. zainwestował w hodowlę trzody. Potrzebne do tego były kredyty. Kłopoty zaczęły się pod koniec lat 90., gdy upadły banki, które udzieliły mu pożyczek. Syndyk, który przejął wierzytelności, nakazał natychmiastową spłatę 600 tys. zł, które

Możesz już inwestować w małe spółki poza giełdą! Czy warto?

Wśród nietypowych funduszy, które pozwalają zarabiać nie tylko w czasie hossy na rynku akcji, są takie, które zajmują się inwestycjami w wierzytelności, takie, które inwestują w prywatne szpitale, takie, które grają na spadki cen akcji, czy takie, które kupują obligacje emitowane przez korporacje

Raport Tor: fatalna sytuacja finansowa spółki Inteko

firmy, z faktu, że wiele umów zawierano wyłącznie ustnie, a także z prawdopodobnego zniszczenia części dokumentacji. Współautor audytu Sławomir Czura przypomniał, że założeniem działalności Inteko - w kontekście Kolei Śląskich - miała być budowa części systemu sprzedaży biletów dla tego przewoźnika i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje