rdzeniowy zanik mi甓ni

rydzek

Pomagamy Leonowi

Pomagamy Leonowi

Leon ma w sobie potwora, z kt髍ym codziennie musi walczy. To rdzeniowy zanik mi甓ni. Wszyscy mo縠my mu pom骳 i to w bardzo prosty spos骲. Zbieraj眂 nakr阾ki. Mo縠cie je przynosi do redakcji

Wychowuj sz髎tk dzieci, w tym dw骳h ci昕ko chorych syn體. Fotograf pokazuje ich codzienn walk

Dom na skraju wioski, osiem os骲 i pies. Rodzice ledwo wi笨 koniec z ko馽em i opiekuj si synami, cierpi眂ymi rdzeniowy zanik mi甓ni. Bez przerwy boj si, 縠 wysi眃zie elektryczno舵 - a bez niej przestanie dzia砤 respirator. Czasem stra po縜rna musi przywozi agregat.

Bartu cieszy si 縴ciem

W sierpniu Bartek Lipi駍ki z Krupocina b阣zie mia 髎me urodziny. Mimo swojego wieku nigdy nie stan背 na nogi. Choruje na rdzeniowy zanik mi甓ni, kt髍y sprawia, 縠 nie ma nawet si硑 sam siedzie. Mimo tego jest rezolutnym i dojrza硑m jak na sw骿 wiek ch硂pcem, ma niewielkie marzenia: chcia zobaczy morze, teraz marzy o grze "Worldcraft"

Gazeta spe硁ia marzenia

Do fundacji "Mam Marzenie", kt髍a spe硁ia marzenia ci昕ko chorych dzieci, zg硂sili si pa駍two Wanda i Ryszard Bia硂nowiczowie z Gorzowa. Od siedmiu lat s zast阷czymi rodzicami o秏ioletniej Karolinki chorej na chorob Werdniga-Hoffmana, czyli rdzeniowy zanik mi甓ni i przewlek潮

Niepe硁osprawna wroc砤wianka w rowerowej podr罂y

Niepe硁osprawna wroc砤wianka w rowerowej podr罂y

. Pierwsz noc rowerzy禼i sp阣zili w namiotach. Go禼iny udzielili im dzia砶owcy. Zrezygnowali z hotelu, gdy zobaczyli wesele. "Cel na dzisiaj zosta osi眊ni阾y. Po drodze ludzie nas pozdrawiaj. Jest weso硂, damy rad!" - pisali po pierwszym dniu. Agata choruje na rdzeniowy zanik mi甓ni

Koszmar choroby Gehriga. Atakuje by硑ch pi砶arzy.

blokowanie si mi甓ni, podczas gdy umys pozostaje jasny. SLA zabi砤 ju 39 ekspi砶arzy oznajmi Raffaele Guariniello z Urz阣u Miejskiego w Turynie. ednio SLA atakuje sze舵 os骲 na sto tysi阠y, w pi砪e no縩ej Guariniello i jego eksperci ustalili 43 przypadki na 30 tysi阠y graczy: ewidentna dysproporcja

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Najwa縩iejsze informacje

Bestsellery