iustitia

Iustitia po publikacji "GPC": zachowanie sędziego mogło uchybiać godności urzędu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uważa, że opublikowane przez "Gazetę Polską Codziennie" zachowanie prezesa sądu w Gdańsku i jego rzekoma zgoda na uleganie wpływom urzędników może stanowić poważne uchybienie godności urzędu sędziego. W związku z tym apeluje: potrzebne jest postępowanie wyjaśniające.

Prezes Iustitii gorzko: "Prawo o ustroju sądów powszechnych przypomina dziś brudnopis nagryzmolony ołówkiem"

- Prawo o ustroju sądów powszechnych przypomina dziś brudnopis nagryzmolony ołówkiem i wytarty gumką: właśnie jest zmieniane trzema odrębnymi ustawami jednocześnie - tak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, ocenia zmiany w polskim sądownictwie.

Rekordowy polski system sprawiedliwości - najdroższy w UE

Rekordowy polski system sprawiedliwości - najdroższy w UE

przez gazetę, sędzia Jacek Przygucki, szef Zespołu Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa przy Stowarzyszeniu Sędziów "Iustitia". Z badań przytaczanych przez gazetę wynika, że problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości nie jest niedofinansowanie, lecz organizacja pracy i mentalność. Więcej w

"Prezesi wywierają presję na sędziów. Każą pracować w komisjach wyborczych"

"Prezesi wywierają presję na sędziów. Każą pracować w komisjach wyborczych"

- "Iustitia" wyraża swoje głębokie zaniepokojenie docierającymi do niego informacjami, że sędziowie są nakłaniani do wyrażania zgody na udział w komisjach wyborczych poprzez naciski i tzw. "polecenia służbowe" przełożonych - czytamy w uchwale, którą wczoraj przyjęło

"Iustitia" przeciw kasacjom ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

niezależnej prokuratury" - głosi skierowana do senatorów opinia zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia sędziów. "Iustitia" zaznaczyła, że przyznanie ministrowi uprawnienia do wnoszenia kasacji "wykracza poza zadania tego organu władzy wykonawczej, które mają przede wszystkim

Iustitia: konieczne przywrócenie co najmniej 58 sądów rejonowych

utworzenia, nawet gdy badany obszar w oczywisty sposób spełnia kryteria utworzenia sądu" - podkreśliła "Iustitia" w opinii zamieszczonej na swej stronie internetowej. Rozporządzenia MS muszą być ogłoszone w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż na przywrócenie większości sądów ministerstwo ma pół

Masz wroga? Będziesz mógł założyć na niego spółkę

Masz wroga? Będziesz mógł założyć na niego spółkę

Celem przepisów, które od dawna zapowiadało ministerstwo sprawiedliwości, jest szybkie i wygodne zakładanie spółek przez internet, w tak zwanym trybie S24. Projekt powstał już dawno, a kilka tygodni temu trafił do konsultacji społecznych. Potrzebny jest komputer i internet Zdaniem sędziów przepisy s

Iustitia pozytywnie o zmniejszeniu odpowiedzialności za długi spadkowe

"Proponowane rozwiązanie pozwoli przywrócić równowagę między interesami wierzycieli spadkodawcy i spadkobierców, która obecnie jest zachwiana na korzyść tych pierwszych" - napisało stowarzyszenie w swojej opinii do opracowanego w grudniu zeszłego roku projektu resortu sprawiedliwości dotyc

Iustitia: skargi sędziów na zamrożenie płac w 2012 r. - do ETPC

"Chodzi nam o zasady, o to, żebyśmy byli chronieni, a politycy uszanowali to, że jesteśmy odrębną władzą i przestrzegali obiektywnych kryteriów kształtowania zarobków sędziów" - powiedziała podczas briefingu przed resortem finansów wiceprezes Iustitii sędzia Barbara Zawisza. W Ministerstwi

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Iustitia: nie popieramy obchodzenia przez sędziów zakazu strajku

Jeśli do tego czasu rząd nie obieca odpowiednich podwyżek, Iustitia proponuje "dzień bez wokand". Współzałożycielka Iustiti sędzia Teresa Romer powiedziała wczoraj "Gazecie", że nie popiera takich form protestu. Irena Kamińska, członek zarządu Iustiti: - Mogło powstać wrażenie

Iustitia apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w ustroju sądów

"Apel ten kierujemy w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości. Mamy pełną świadomość wad obecnego systemu, które godzą w sprawność postępowania, niezależność sądów, niezawisłość sędziów (...). Wyrażamy jednak przekonanie, że wskazana ustawa tylko pogorszy funkcjonowanie sądownictwa w Polsce"

Sędzia porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Teraz składa rezygnację

Sędzia porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Teraz składa rezygnację

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia ukazało się oświadczenie sędziego Cezarego Skwary. Przyznaje on, że jest odpowiedzialny za prowadzenie profilu stowarzyszenia na Twitterze i za wszystkie wpisy, które tam się ukazują. Składa też rezygnację z funkcji wiceprezesa

Konferencja o nagrywaniu rozpraw sądowych: nie tylko zalety

norymberskich" - mówiła dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Sędzia przedstawiła wyniki badań ankietowych sporządzonych przez Stowarzyszenie "Iustitia". Badanie dotyczyło tego, jak e-protokół działa w praktyce i jak oceniają go sami sędziowie. Jak wynika z ankiet

Premier Tusk ukarany czerwoną kartką. Przez sędziów...

Premier Tusk ukarany czerwoną kartką. Przez sędziów...

Czerwone kartki, które otrzyma premier, tylko kolorem przypominają te znane z piłkarskich stadionów. Na kartkach, które przygotowała Iustitia dużymi literami wypisano uzasadnienie decyzji sędziów. "Wręczam Panu Czerwoną Kartkę jako wyraz protestu przeciwko uporczywemu naruszaniu przez Pana art

Sędziowie zaostrzają protest- wyborów nie będzie?

Sędziowie zaostrzają protest- wyborów nie będzie?

- dodaje sędzia Dąbrowski-Żegalski. Iustitia zaplanowała też kolejne "dni bez wokandy", pomiędzy 19 a 23 stycznia. W takie dni sędziowie nie sądzą, ale wykonują inne obowiązki. W poprzednie dni bez wokandy - pod koniec listopada - w kraju odbyło się o połowę mniej rozpraw niż zwykle.

Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Nie bardzo mogę oceniać trafność decyzji sędziego, nie znając szczegółów sprawy. Na pewno jego powinnością jest dbałość o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, na pewno też skorzystał z przysługujących mu uprawnień. Z drugiej strony zatrzymanie w celu doprowadzenia jest środkiem ostatecznym

Sędziowie nie chcą "Wielkiego Brata" na salach rozpraw

Sędziowie nie chcą "Wielkiego Brata" na salach rozpraw

Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Choćby rezygnacja z tradycyjnego protokołowania zeznań. Ministerstwo proponuje by pozostała tylko jego forma skrócona. Reszta będzie rejestrowana kamerami i mikrofonami. Możemy sobie robić notatki, ale to

"Od 1 stycznia większość sądów działa bezprawnie". Winne rozporządzenie Gowina?

"Od 1 stycznia większość sądów działa bezprawnie". Winne rozporządzenie Gowina?

"Iustitia" w swoim stanowisku, opublikowanym na swojej stronie internetowej dowodzi, że większość sądów powszechnych w Polsce od 1 stycznia działa bezprawnie. Zarząd stowarzyszenia winą za taki stan obarcza Ministerstwo Sprawiedliwości i rozporządzenie ministra Jarosława Gowina z 25

Sędziowie zastrajkują dopiero po 15 maja?

Sędziowie zastrajkują dopiero po 15 maja?

Sędziowie od kilku tygodni umawiają się m.in. na internetowym forum www.sędziowie.org na protest 31 marca. Chcą brać tego dnia urlop lub zwolnienia lekarskie. Obradujący w weekend Zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" zaapelował, żeby się wstrzymali do 15 maja: "Informujemy

"Sędziowie zachowują się jak związek zawodowy tokarzy". MEN powinno ugiąć się pod presją sędziów?

"Sędziowie zachowują się jak związek zawodowy tokarzy". MEN powinno ugiąć się pod presją sędziów?

Sędziów oburzyło, że w podręczniku wiedzy o społeczeństwie znalazły się niepochlebne dla nich opinie. Stowarzyszenie "Iustitia" chce w związku z tym, żeby MEN wycofało podręcznik dla gimnazjalistów. Oburzenie środowiska wywołał m.in. fragment, w którym napisano, że sędziowie "pracują

Będą kolejne "dni bez wokandy"

Będą kolejne "dni bez wokandy"

forum sędziów. Sędziowie podkreślili w nich, że "w razie dalszego ignorowania postulatów środowiska" wskazane zostaną kolejne dni, w których nie będą wychodzili na wokandę.W uchwale na temat dni bez wokand Iustitia apeluje do sędziów: "Wtych dniach zajmijmy się pisaniem uzasadnień

Prezes Iustitii: uchwała SN potwierdziła, że MS działało bezprawnie

"Co teraz powiedzą trzej wiceministrowie, którzy wszystkie decyzje o przeniesieniu sędziów podpisali?" - pytał sędzia Strączyński, przypominając, że dwie trzecie z ponad 500 decyzji o przeniesieniu sędziego podpisał wiceminister Wojciech Hajduk, jedną trzecią wiceminister Wojciech Węgrzyn,

Sędziowie: mamy zamach na wolność stowarzyszeń

Iustitia odnosi się do postępowania, które prowadzi Prokuratura Wojskowa w Warszawie. Sprawdza, czy prokuratorzy apelujący o nieuleganie politycznym naciskom nie przekroczyli uprawnień. W czwartek apel Stowarzyszenia Prokuratorów RP opublikowaliśmy w "Gazecie". Tego dnia od prezesa

Prof. Piotr Tuleja ma być kandydatem PO na sędziego TK

to pracowników Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowo-badawczych. Wybór następuje bezwzględną większością głosów Sejmu. "Iustitia" apeluje o opiniowanie kandydatów do TK przez prawników Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelowało do marszałka Sejmu Grzegorza

Watykan do katolików: nie finansujcie Amnesty International

śmierci" - stwierdził przewodniczący Rady Iustitia et Pax kard. Renato Martino. - Konsekwencją poparcia przez AI aborcji powinno być zawieszenie pomocy finansowej ze strony organizacji katolickich, a nawet pojedynczych katolików. - Nasi wysłannicy odwiedzający więzienia w krajach Afryki i Ameryki

Sąd Najwyższy ws. reformy Gowina: Wiceminister sprawiedliwości nie ma prawa przenosić sędziów

W ten sposób 78 sędziów wszystkich izb SN po kilkugodzinnej naradzie wypowiedziało się na temat możliwości orzekania przez sędziów 79 sądów rejonowych zreorganizowanych na początku zeszłego roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości. Wniosek o usunięcie rozbieżności w wykładni prawa skierował do

Sędziowie: Czy trzecia władza jest zagrożona?

Barbara Romaszewska, która od kilku lat w ramach fundacji Iustitia organizuje wspólne warsztaty dla sędziów i dziennikarzy. - Ze sprawy gliwickiej [wyrok w sprawie dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich] trafia do opinii publicznej tylko jeden komunikat: że protestujemy przeciwko krytykowaniu

Watykan. Kardynał Turkson zadowolony z tegorocznego Nobla

Wiadomość o tym, że nagrodę przyznano prezydent Liberii Ellen Johnson-Sirleaf, działaczce z czasów wojny domowej w tym kraju Leymah Gbowee i jemeńskiej dziennikarce Tawakkul Karman, hierarcha z Ghany następująco skomentował w Radiu Watykańskim: "To rzecz bardzo szlachetna i zachęcająca dla kobi

Watykan/Międzynarodowa konferencja na temat klimatu

Jednym z najważniejszych tematów dwudniowych obrad są skutki globalnego ocieplenia. Otwierając konferencję, przewodniczący Rady kardynał Renato Rafaele Martino powiedział, że "dominacja człowieka nad Bożym stworzeniem nie powinna być despotyczna i bezmyślna". Podkreślił, że "ochrona

"Polskie sądy źle funkcjonują". Sędziowie żądają od MEN wycofania podręcznika

Tekst pochodzi z podręcznika "Wiedza o społeczeństwie" Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary (Wydawnictwo Edukacyjne "Operon"). Cytowany fragment jest przedrukiem z tygodnika "Wprost" z 2002 r. To publicystyczna reakcja na sondaż, w którym tylko co piąty Polak ocenia

Sędziowie mogą zablokować wybory samorządowe

Zgodnie z ordynacją w komisjach wyborczych muszą zasiadać sędziowie, którzy nadzorują prawidłowy przebieg głosowania, bez nich wybory są nieważne. Tymczasem zdaniem tej największej w Polsce organizacji sędziowskiej państwo nie wywiązuje się z przestrzegania art. 178 konstytucji, w którym zapisano, ż

Kardynał Martino: Gaza przypomina obóz koncentracyjny

W cytowanej przez Ansę wypowiedzi dla jednego z włoskich dzienników internetowych kardynał Martino wyraził opinię, że znalezienie rozwiązania obecnego konfliktu izraelsko- palestyńskiego wymaga "dobrej woli dwóch stron", bo - jak dodał - "obie są winne".- Izraelczycy i Palestyńcz

Watykan krytykuje pokojowego Nobla dla Ala Gore'a

Al Gore otrzymał pokojowego Nobla wraz z Międzyrządowym Panelem do spraw Zmian Klimatu.Kardynał Martino zabierając głos podczas Tygodnia Społecznego włoskich katolików w Pizie zwrócił się do słuchaczy z następującymi słowami: "Pozwólcie mi wyrazić uzasadnione wątpliwości co do tego, jak i komu

Watykan: Amnesty International to organizacja proaborcyjna

- Nie będzie już katolickiego dofinansowania dla Amnesty International po opowiedzeniu się przez tę organizację za aborcją - głosi wydany w środę komunikat Rady. Kardynał Renato Martino, który przewodniczy Radzie, powiedział, że posunięcie to jest "nieuniknioną konsekwencją" niedawnej decy

Kard. Martino: Nie dla logiki oko za oko, ząb za ząb

"Według mnie karanie zbrodni drugą zbrodnią, a tym jest zabicie w zemście, znaczy, że jesteśmy wciąż na etapie 'oko za oko, ząb za ząb'" - oświadczył kardynał Martino, cytowany przez agencję Ansa. Przypomniał: "To Bóg dał nam życie i tylko Bóg może je odebrać". Zdaniem watykański

Polscy prawnicy dostają dramatyczne wiadomości od tureckich sędziów. "Zostawiłem dwójkę moich dzieci..."

sprawiedliwości.  Tymczasem polscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów, dostają od tureckich kolegów maile o często dramatycznej treści - podaje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.  Przytacza on angielskie oryginały i polskie

Sędziowie SN odpowiadają rzeczniczce PiS. "Te słowa naruszają autorytet całego wymiaru sprawiedliwości"

wypowiedzi - czytamy w stanowisku podpisanym przez zarządy stowarzyszeń sędziów "Iustitia", "Themis" oraz dwóch stowarzyszeń sędziów rodzinnych. "Sformułowania te (...) naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie. Taka

NSA ostro o słowach rzeczniczki PiS: Mówienie o "zespole kolesi" jest niedopuszczalne i oburzające

status quo poprzedniej władzy", a jego uchwały - za "szerzenia anarchii w kraju". "Bunt salonu prawniczego" "Kategoryczny sprzeciw" wobec wypowiedzi rzeczniczki klubu PiS wyraziły także zarządy czterech stowarzyszeń sędziowskich: "Iustitia", "Themis"

Grabarczyk: przenoszenie sędziów wyłączną kompetencją ministra

sędziowskiego. "Przyjęte rozwiązanie rozszerza zakres ingerencji administracji rządowej w pozycję i ustrój władzy sądowniczej" - pisała w swym stanowisku przed trzema tygodniami Krajowa Rada Sądownictwa. Z kolei Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wskazywało wówczas, że "

To najważniejsza uroczystość Trybunału Konstytucyjnego w tym roku, ale dwóch osób zabrakło...

, Trybunał Konstytucyjny będzie te funkcje pełnić i będzie orzekać - podkreślił Rzepliński. "TK jest sądem, nie trzecią izbą parlamentu" - Fiat iustitia, et pereat mundus (Sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby świat miał zginąć). Będzie sprawiedliwość i osłoni przed pychą możnych tego świata

"Dziennik Polski": E-sąd wciąż sądzi bez dowodów

. Nierzadko w ten sposób upominały się o zadłużenia przedawnione, a nawet takie, których nigdy nie było, mówi Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zdarzało się również, że windykator nawet kilkakrotnie żądał spłaty tego samego długu od jednego dłużnika. Do tej pory do e-sądów

Senat za kasacjami ministra sprawiedliwości w sprawach karnych

powinny mieć miejsce wyłącznie przez wykonywanie kompetencji w procesie tworzenia prawa, a nie uprawnień procesowych". Zmianę krytykowało także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Papieska msza z okazji Światowego Dnia Pokoju (krótka)

Z papieżem mszę koncelebrują watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax kardynał Renato Martino oraz szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskup Dominique Mamberti. W bazylice obecni są ambasadorowie, akredytowani przy Watykanie. 12

"Rzeczpospolita": Prawnik w serialowym zwierciadle

Scenariusze najchętniej sięgają do historii o policjantach, lekarzach i adwokatach, ale te polskie daleko odbiegają od realiów - zauważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Taką opinię podziela prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Maciej Strączyński. W filmie nie

Senat poparł ustawę o kryteriach tworzenia sądów

najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja" ma dotyczyć 41 sądów, zaś fakultatywna kolejnych 17. Senat zaproponował do

Zdaniem przedstawiciela Watykanu prezerwatywa nie chroni całkowicie przed AIDS

Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" kardynał Renato Martino oświadczył wczoraj na konferencji prasowej w Watykanie, że prezerwatywa nie jest całkowicie pewnym środkiem zabezpieczającym przed AIDS. - W Afryce brakuje wszystkiego, ale nie prezerwatyw - dodał sekretarz Rady

Watykan.Hasło Światowego Dnia Pokoju: Już nie niewolnicy, lecz bracia

podstawie których człowiek może zniewolić drugiego człowieka". Papieska Rada Iustitia et Pax wskazała następnie na konieczność budowania bliskości i wielkoduszności. "Celem jest budowa cywilizacji opartej na równej godności wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego potrzebne

TVN24 i Polsat News transmitowały dzisiejsze wystąpienie Rzeplińskiego. Tymczasem w TVP Info...

funkcje i będzie orzekać. Będzie sprawiedliwość i ona osłoni przed pychą możnych tego świata - powiedział prezes Rzepliński. - Fiat iustitia, et pereat mundus (Sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby świat miał zginąć - red.). Będzie sprawiedliwość i osłoni przed pychą możnych tego świata - zakończył

Papież do światowej elity w Davos: bogactwo powinno służyć ludzkości

"Proszę was, abyście zapewnili, by bogactwo służyło ludzkości, nie zaś nią rządziło" - apelował Franciszek w przesłaniu do prezesa WEF Klausa Schwaba. Tekst przesłania został przekazany przez specjalnego wysłannika papieża, przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax kardynała Petera

Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów

- głównie o charakterze redakcyjnym. W poniedziałek o zawetowanie tych zmian apelowało do prezydenta Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".(PAP)

Sędziowie wściekli. Resort chce na nich oszczędzać. Strajk? Dni bez wokand

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Maciej Strączyński przypomina, że ustawa, która weszła w życie w 2009 roku jako podstawę wynagrodzenia sędziów gwarantuje aktualną średnią krajową (3 165,14 zł - red.) - jakiekolwiek odejście od tej zasady będzie złamaniem tej zasady i

Minister sprawiedliwości o płacach sędziów

Minister powtórzył to samo, co niedawno mówił na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Sędziów "Iustitia": że nie będzie w tym roku obiecanych jeszcze przez rząd PiS podwyżek, ale gotów jest pracować nad zmianą systemu wynagradzania sędziów. Tymczasem wśród sędziów narasta sprzeciw wobec tego, że

Sejm znowelizował przepisy ws. odpowiedzialności za długi spadkowe

inwentarza i związanych z tym kosztów" - zaznaczono w uzasadnieniu uchwalonej w piątek ustawy. Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniały m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Wskazywały, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów

Sędziowie podsumowali prace okrągłego stołu dla sądownictwa

Sędziów Polskich "Iustitia". Uczestniczyły w nich też m.in. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Komornicza. Podsumowaniem dotychczasowego cyklu debat stało się podpisane przez część ich uczestników porozumienie. Jednocześnie

MS z zadowoleniem przyjmuje uchwałę ws. przenoszenia sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" od resortu sprawiedliwości żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego w związku z reorganizacją nie podpisał minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk - 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn - 173

Debata: konieczne uporządkowanie przepisów o referendarzach sądowych

. Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaznaczył natomiast, że niemieckie proporcje znacznie odbiegają od sytuacji w Polsce. "Choć często mówi się, iż w Polsce jest wielu sędziów - ponad 10 tys. - to zapomina się o niewielkiej liczbie referendarzy

Posłowie za poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o sądach

mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna reaktywacja

Bunt sędziów. Nie wydają wyroków. "Adwokaci już się cieszą"

wyroki. Mam świadomość, że podjąłem dramatyczną decyzję, ale nie miałem wyjścia. Szanuję kolegów i koleżanki, którzy tego nie zrobili, ale liczę na to, że moja decyzja też zostanie uszanowana - mówi sędzia Dembowski, który w tym roku zakończył ponad 800 spraw. Iustitia i Themis w obronie sędziów W

Sejm zmodyfikował przepisy ws. nagrywania cywilnych rozpraw

Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". "Projekt moim zdaniem wskazuje na to, że pomysł protokołu elektronicznego to porażka. Okazało się, że ta instytucja skomplikowała prace sądu" - powiedział Przymusiński PAP. Z kolei poseł Witold Pahl (PO), który był sprawozdawcą

MS planuje przywrócenie większości małych sądów z początkiem 2015 r.

znoszenia sądów rejonowych pozytywnie oceniało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Należałoby przywrócić tyle sądów, ile się da, ale nie wszystkie zniesione, bo jest prawdą, że niektóre sądy nie powinny istnieć jako odrębne jednostki. Reorganizacja to także dobra okazja do usunięcia

Minister: sędziowie, obok nauczycieli, dostaną większe pensje

resortu sprawiedliwości. "Uregulowanie kwestii wynagrodzeń" W przyjętej w sierpniu uchwale Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" ogłosiło, że jesienią dojdzie do akcji protestacyjnej z powodu "wycofania się ministra sprawiedliwości z obietnicy podjęcia w pierwszej połowie

Rzucił w warszawską sędzię tortem. Dzisiaj sam zgłosił się na policję

sądu okręgowego wyraziło "głębokie poruszenie" incydentem. Oburzenie wyrazili szef Stowarzyszenia "Iustitia" i warszawska palestra.

Sędziowie krytykują prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia" na stronie internetowej napisało: "Treść rozstrzygnięcia [że zamrożenie pałac było zgodne z konstytucją] nie jest dla nas zaskoczeniem". Piszą, że w uzasadnieniu ustawy zamrażającej rząd powoływał się na rozwiązanie "zaproponowane przez

To będzie minister urzędnik, a nie minister praktyk. Prawnicy o Gowinie

Sędziowie generalnie na temat nowego ministra w większości oficjalnie nie chcą się wypowiadać, jakby mieli obawy. Nieoficjalnie mówią o zaskoczeniu czy nieprzemyślanej decyzji. Ci, którzy zdecydowali się z nami porozmawiać oficjalnie, to sędziowie ze Stowarzyszenia "Iustitia". Sędzia

Kaczyński zbojkotuje psychiatrów? Klub PiS: Powinien

zatrzymanie i doprowadzenie na badania - mówi Anna Adamska-Gallant ze Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. - Według mnie nie stawi się na badania, ale nie może zostać zatrzymany przez policję, bo w tym zakresie chroni go immunitet. Zgodę na zatrzymanie musiałby wydać Sejm, a tu zgody nie będzie - przekonuje

Poznań.PSL: przywrócenie sądów rejonowych to sukces naszej partii

tys. spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79

"Efekt kryzysu". Polskie sądy toną w sprawach

do nich również e-sąd. - Firmy windykacyjne, które skupiły wierzytelności, często przedawnione, na wieść o zaostrzeniu przepisów ruszyły z tymi elektronicznymi pozwami - tłumaczy sędzia Maciej Strączyński ze stowarzyszenia Iustitia. Z sześciu aż do 21 tys. wzrosła też liczba spraw, jakie trafiają do

Sejm. Projekt modyfikacji w nagrywaniu cywilnych rozpraw - do komisji

pisemny. Dzięki tej zmianie zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia zajmie znacznie mniej czasu, niż zapoznawanie się z zapisem elektronicznym" - wskazano w uzasadnieniu. Krytycznie ocenia proponowane zmiany sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Grabarczyk: dostęp MS do akt sądowych nie zagraża trzeciej władzy

sędziowie - m.in. ze stowarzyszenia "Iustitia" mówią o zbyt daleko idącej ingerencji władzy wykonawczej w sądownictwo. Zarzut, że zmiany w usp mają służyć ministrowi do takich celów, Grabarczyk uznał za "absolutnie bezpodstawny, a ponieważ sformułował go sędzia orzekający - to zarzut wręcz

Sejm za poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o sądach

mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i

Sejm. Kluby bez sprzeciwu ws. odpowiedzialności za długi spadkowe

"Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Wskazywały, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów inwentarza, zaś zmiana musi łączyć się z akcją informacyjną skierowaną do spadkobierców. Ponadto w projekcie przewidziano przeniesienie do ustawy części zapisów zawartych obecnie w

Od Nowego Roku "wraca" 41 małych sądów, kolejne od lipca

Polskich "Iustitia", które od początku opowiadało się za przywróceniem większości małych sądów rejonowych. Z kolei Gowin, w marcu, odnosząc się do decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał ustawę dotyczącą przywrócenia małych sądów, mówił, że "to dzień triumfu układów i

Sejmowa komisja za zmianą przepisów o powoływaniu sędziów

taka zmiana naruszy konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa. W związku z tym Anna Grodzka (TR) zgłosiła poprawkę proponowaną przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z którą kandydat na sędziego sądu rejonowego mógłby zgłosić się do więcej niż jednego sądu, ale

Komisja pozytywnie o projekcie zasad tworzenia sądów rejonowych

wskazują, że w aktualnym brzmieniu projektu spośród 79 zniesionych sądów kryterium obligatoryjnego przywrócenia spełnia 41, zaś kolejne 17 spełnia kryterium fakultatywnego przywrócenia" - powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędzia Maciej Strączyński. Według

Zniknie 115 małych sądów. Gowin: "Chcemy skończyć z sytuacjami..."

jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia - uważa Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Dwaj kardynałowie z Watykanu na pogrzebie Aleksego II

Kardynałowie Etchegaray i Kasper, to wysocy urzędnicy Kurii Rzymskiej. Ten pierwszy, francuski duchowny, jest honorowym przewodniczącym Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój), którą wcześniej przez wiele lat kierował. Natomiast Kasper, niemiecki duchowny, stoi na czele

Sędziowie zablokują wybory do europarlamentu?

Sędziów Polskich "Iustitia". Od ponad roku walczą o wyższe zarobki i wzmocnienie niezależności sądownictwa. Już jesienią Iustitia zapowiadała, że kolejnym krokiem mogą być masowe odmowy sędziów udziału w komisjach wyborczych. W poniedziałek sędziowie przystąpili od słów do czynów i rozpoczęli

Sędziowie: zmiany w obsadzaniu wakatów sędziowskich - potrzebne

katastrofą" - przyznał sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jeden z najważniejszych punktów nowelizacji zakłada, że kandydaci nie mogą już kandydować na więcej niż jedno wolne stanowisko sędziowskie - aż do czasu zakończenia procedury wynikającej z

Rzym żegna BXVI na plakatach. Ale na stoiskach o wiele lepiej "sprzedaje się" papież Polak

papieskiej rady Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój), uważanego za jednego z papabile, choć o małych szansach na wybór. Nikt nie podpisał się pod tą inicjatywą, która oceniana jest najczęściej jako wysublimowany bądź spektakularny żart w wyjątkowej sytuacji, do jakiej doszło po abdykacji papieża. W

Podkarpackie. Politycy PSL: sądy wracają do regionów

zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych i przekształconych w wydziały zamiejscowe - "obligatoryjna

KRS: plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego budzą wątpliwości

sześciu miesięcy oświadczenia w tej sprawie. Po zmianie ta sytuacja zostanie odwrócona i oświadczenie będzie wymagane przy prostym przyjęciu spadku. Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniły już: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowa Rada Notarialna. Również te organizacje

Rada Europy przeciwko karze śmierci dla Saddama

powieszenie po trwającym ponad rok procesie przed irackim trybunałem w Bagdadzie. Wykonaniu wyroku śmierci na Saddamie sprzeciwił się w niedzielę Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" kardynał Renato Martino. Do niewykonywania kary wezwała też Unia Europejska, mimo że - jak przypomniała

Minister sprawiedliwości będzie mógł gromadzić dane obywateli? Resort odpowiada: Informacje będą anonimizowane

, można się dowiedzieć, jak zmieniał płeć kandydat na prezydenta, i wiele innych spraw, które przecież załatwia się w sądzie - mówi sędzia Łukasz Piebiak ze stowarzyszenia sędziów Iustitia i dodaje, że jego środowisko już zaczęło zbierać podpisy pod listem do prezydenta Komorowskiego, by ten nie

Prokuratorzy poskarżą się na Tuska do Komisji Europejskiej

wypracowanej między środowiskiem sędziów i prokuratorów, a rządem jeszcze w 2008 r. po pamiętnej fali protestów i dniach bez wokandy - przypomina rzecznik stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński i dodaje, że akcja protestacyjna jest nieunikniona, ale szczegóły poznamy dopiero po

We wtorek wchodzi w życie ustawa o przywróceniu większości małych sądów

utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" dzięki tej ustawie mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych przez reformę

Zagubieni asesorzy

, pojawiło się kilka. Swoją wizję mają Krajowa Rada Sądownicza, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz rząd. Nadal więc nie wiadomo, jak będzie wyglądało zdobywanie praktyki przez przyszłych sędziów. Nawet jeżeli któryś z projektów zostanie uchwalony to i tak istnieje obawa, że sądownictwo straci

Włochy/ Messori o Saddamie: kara śmierci nie jest sprzeczna z Biblią

śmierci, byłby samobójcą". Według niego, "oznaczałoby to wyrzeczenie się dwudziestu wieków teologii i historii". Po raz kolejny przeciwko wykonywaniu wyroku śmierci na Saddamie Husajnie wypowiedział się przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój) kardynał Renato

Zablokują wybory do Parlamentu Europejskiego?

delegować do innego sądu, ale nie da się go delegować do komisji wyborczej. Bez nas te komisje funkcjonować nie będą - zauważa sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Gowin o decyzji prezydenta ws. sądów: to jest dzień triumfu układów

rejonowych stało się wydziałami zamiejscowymi innych sądów. Dzięki nowelizacji ustawy przywróconych ma być nawet 58 zniesionych sądów. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", "obligatoryjna reaktywacja" ma dotyczyć 41 sądów, zaś fakultatywna kolejnych 17. Gowin

Podpis prezydenta pod nowelą kończy zamieszanie wokół trzeciej władzy

utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys. Według szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" dzięki tej ustawie, mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych przez reformę

Debata: możliwość kasacji ws. rodzinnych podniosłaby jakość wyroków

Debata zorganizowana w Warszawie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce miała zainicjować dyskusję nad ewentualnymi zmianami w prawie i praktyce orzeczniczej oraz umożliwić sędziom skonfrontowanie ich doświadczeń ze

Prof. Czapiński o Tulei: Pierwszy odważny. Dlaczego wszyscy nabierali wody w usta?

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" żądanie napiętnowania sędziego wytykającego uchybienia w działalności instytucji państwowych stanowi naruszenie zasad państwa prawa. Dziś Igor Tuleya wysłał CBA i Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dwa zawiadomienia dotyczące "rażących uchybień"

Po uchwale SN sędziowie wracają do orzekania

" - podkreśliła sędzia. Pierwsze terminy rozpraw - w marcu. Jak powiedział PAP sędzia Bartłomiej Przymusiński z wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" (gdzie 4 sędziów czekało na uchwałę SN), dwóch już zadeklarowało, że wraca do orzekania. "Przez ten czas nie

Związek prokuratorów zaskarży do TK nowelizację ws. ustroju sądów

"Złożenie skargi jest przesądzone, będziemy natomiast rozmawiać jeszcze ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich +Iustitia+, aby również to stowarzyszenie zaangażować w przygotowanie naszej skargi. Niewątpliwie sędziowie także zgłaszali bardzo dużo zastrzeżeń w związku z tą ustawą"

Sejm.Kluby podzielone ws. wynagrodzeń chorobowych sędziów i prokuratorów

projekt, negatywnie odniosło się do zmian. M.in. stowarzyszenie sędziów Iustitia, które podnosiło naruszenie art. 178 konstytucji, który gwarantuje sędziom zapewnienie wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu. Gluza przytoczył też dane o absencji chorobowej sędziów i prokuratorów, która za 2011 r

Nowa era w dostarczaniu przesyłek sądowych; sędziowie mają obawy

Iustitia Maciej Strączyński. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska z zarządu stowarzyszenia sędziów Themis również wstrzymuje się z ocenami. "Pewne obawy mamy, bo nie wiemy jak będzie" - dodała. Wśród obaw wymienia taką, czy pracownicy punktów awizacyjnych dochowają należytej staranności, by wydać pismo

Rzecznik Watykanu o egzekucji Saddama: tragiczna wiadomość (aktl.)

- odebranie życia. Nauczanie Kościoła w tej sprawie jest bardzo jasne" - przypomniał francuski purpurat. Przewodniczący watykańskiej Rady "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój) kardynał Renato Martino przyznał, że do ostatniej chwili miał nadzieję, że nie dojdzie do egzekucji. "Mam

''Przemądrzalstwo Gowina ma blokować dobre zmiany?''

się np. propozycjom Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, którzy od lat domagają się, żeby - na przekór temu, co proponuje minister Gowin, czyli wzmacnianiu administracyjnego nadzoru nad sądami - powierzyć ten nadzór systemowi sądownictwa. A to znaczy, żeby nadzór, w tym mianowanie prezesów sądów, co

Lipiec i wrzesień. Prokuratorzy i sędziowie wyznaczyli daty protestu

zamraża ich pensje. - Taka decyzja jest ewidentnym zerwaniem umowy wypracowanej między środowiskiem sędziów i prokuratorów, a rządem jeszcze w 2008 r. po pamiętnej fali protestów i dniach bez wokandy - przypomina Bartłomiej Przymusiński, rzecznik stowarzyszenia Iustitia i dodaje, że akcja protestacyjna

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje